Objectius

OBJECTIUS CONTRA LA CRISI

Contra l’atur, l’exclusió i les retallades de drets laborals

a) Implantació d’un salari mínim/pensió mínima de 1200 €.

b) Prestació d’atur indefinida fins al reingrés en l’activitat laboral.

c) Setmana de 30 hores sense reducció de salaris, per repartir el treball i la riquesa.

d) Eliminació total de les hores extraordinàries

i) Contractes fixos estables.

e) Acabar amb la precarietat laboral, simplificant les modalitats de contracte, limitar la temporalitat en l’ocupació a un màxim de sis mesos de contractació per a la seva passada a fix, establir els mitjans d’inspecció necessaris penalitzant durament les pràctiques empresarials il·legals o fraudulentes.

f) Eliminació de les ETT´s i la subcontractacions

g) Recuperar per Llei que en cas d’acomiadament improcedent sigui el treballador/a qui tingui la preferència per reingressar al seu lloc de treball, i així tancar una de les vies de destrucció d’ocupació.

h) Modificació legislativa per penalitzar i  garantir la recuperació de les ajudes públiques a les empreses que cometin frau, deslocalitzen la producció o tanquin.

i)  Gravar els beneficis empresarials i patrimonials i dedicar els ingressos a cobrir les necessitats socials de la població.

j) Reconeixement ple de drets i obligacions per tots i totes sense distinció de races, sexes, creences i procedències.

k) No a la Reforma Laboral. Derogació de la Llei 35/2010 de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

l)  Derogació del RDL 8/2010 de 20 de Maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en relació als salaris dels treballadors/as de les administracions publiques.

Contra la banca privada

a) Control absolut dels beneficis de la banca que garanteixi la redistribució dels mateixos per potenciar els serveis públics.

b) Facilitats de crèdits ICO a les cooperatives impulsades per les plantilles d’empreses en crisis o amenaçades de tancament.

c) Control Social de la Banca Pública perquè el crèdit estigui al servei de l’ocupació i de les necessitats de la població i no de l’especulació.

Contra la retallada Social

a) Reforma Fiscal que retorni la progressivitat als impostos.

b) Eliminació dels paradisos fiscals i la impunitat fiscal.

c) Pensions garantides per la llei als pressupostos.

d) No a la Reforma de les pensions

e) No a l’augment d’edat de jubilació a 67 anys

f) Jubilació als 60 anys

g) Lloguer social de tots els habitatges buits.

h) Expropiació dels habitatges retinguts per constructors i bancs.

i)  Defensa del sistema públic de pensions i contra la seva modificació o privatització.

En defensa dels serveis públics

a) Eficiència, eficàcia, diligència, excel·lència i gratuïtat dels serveis públics. Educació, Sanitat, Transport i Serveis socials (els nostres/as majors, discapacitat, exclusió i emergència social)

b) Control públic dels preus de les necessitats bàsiques: habitatge, energia, menjar, vestit.

c)  Paralitzar la venda i espoli del patrimoni de l’estat (empreses publiques)

Anuncis
%d bloggers like this: