Jo tambe estava al Parlament

La crisi financera i econòmica que està devastant les societats occidentals des de l’any 2008 i que ha portat la imposició de polítiques públiques d’ajustament impulsades pels poder polítics, han donat lloc a regressions greus en matèria de drets socials i econòmics. El dret a la salut, a l’educació pública i de qualitat, a l’habitatge, al mediambient i a l’energia, al treball o a la cultura han estat contínuament retallats i buidats de contingut, convertint-los en mercaderies accessibles només per aquelles persones que s’ho poden permetre. Mentre la riquesa es concentra cada vegada en menys mans, la majoria de la població es veu abocada a una situació de pobresa i precarització cada cop més insostenible.

Continua llegint

Anuncis

#16F manifestació: Pel dret a l’habitatge. Contra el genocidi financer

image002

La impunitat dels cossos policials és incompatible amb un estat de dret

¿PERÒ QUIN ESTAT DE DRET TENIM QUAN UN JUTGE REBUTJA LA QUERELLA PRESENTADA, MANIFESTANT QUE L’ACTUACIÓ DELS COSSOS POLICIALS HA ESTAT PROPORCIONADA DAVANT LA RESISTÈNCIA EXERCIDA PELS OCUPANTS?

Indignados, el documental sobre el Movimiento #15M

Per la nostra reflexió: